این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


Prof. Zurab Lomsadze
Georgian Technical University, Georgia
Conference Chair

Dr. Tamaz Patarkalashvili
Georgian Technical University
Conference Scientific Secretary


D
r. Özlem Altuntaş
İnönü University, Turkey

Dr. Abdul Wakeel
University of Agriculture Faisalabad (UAF),  Pakistan
-        Agriculture
 
-        Environment
 
-        Natural Resources
After successful conducting of some conferences before,  now we are going to organize our next conference on 22 May 2017 in Rasht,  Iran. On behalf of the organizing committee,  we would like to invite you to participate in the International Conference on Agriculture,  Environment and Natural Resources in the third millennium,  which will bring together many distinguished researchers from all over the world. The purpose of ICAENR 2017 is providing opportunities for academics,  researchers,  scientists,  scholars and students from the universities all around the world and the industry to  present new research,exchanging new ideas and experiences,and discussing current issues related to Agriculture,  Environment and Natural Resources. Research papers related to all areas of Agriculture,  Environment and Natural Resources are invited for the above international conference which is expected to be attended by the authors from all countries 

Conference DateMay 22,  2017


Accepted Languages: English & Persian

Location: Khatam Al-Anbia Cultural Complex,  Rasht,  Guilan,  Iran


Conference Scientific Secretary: Dr. Behnam Gilaninia - Islamic Azad University
Organizers

Georgian Technical University
Rasht Municipality
 Pioneers of New Researches Company
Caspian Farmers Voice Company

Address
Address: Rasht,  Guilan,  Iran

Telephone: 09032730485

Email: info@icaenr.com


Wednesday 24 January 2018

Days to the Conference ...

0-1