این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


Prof. Zurab Lomsadze 
Georgian Technical University,  Georgia
ریاست کنفرانس


 
Dr. Tamaz Patarkalashvili
Georgian Technical University,  Georgia
دبیر علمی کنفرانس


Dr. Abdul Wakeel
University of Agriculture Faisalabad (UAF),  Pakistan


| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : راهنمای نگارش مقالات انگلیسی

فرمت فایل : DOC                        حجم فایل : 60 کیلو بایت