این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


Prof. Zurab Lomsadze 
Georgian Technical University,  Georgia
ریاست کنفرانس


 
Dr. Tamaz Patarkalashvili
Georgian Technical University,  Georgia
دبیر علمی کنفرانس


Dr. Abdul Wakeel
University of Agriculture Faisalabad (UAF),  Pakistan


| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 11 - ارسال گواهینامه های کنفرانس

تمامی گواهینامه های کنفرانس از روز دوشنبه مورخ 8 خرداد از طریق پست ارسال خواهند شد

تمامی گواهینامه های کنفرانس از روز دوشنبه مورخ 8 خرداد از طریق پست ارسال خواهند شد
 
بازگشت1396/03/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !