این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


Prof. Zurab Lomsadze 
Georgian Technical University,  Georgia
ریاست کنفرانس


 
Dr. Tamaz Patarkalashvili
Georgian Technical University,  Georgia
دبیر علمی کنفرانس


Dr. Abdul Wakeel
University of Agriculture Faisalabad (UAF),  Pakistan


صفحه اصلی > کنفرانس های پیشین
.: کنفرانس های پیشین


برای مشاهده اخبار و عکس های کنفرانس های پیشین کلیک نمایید